Fotoğraf ile Resim Arasındaki Fark Nedir?


resim ile fotoğraf arasındaki fark


Fotoğraf ile Resim Arasındaki Fark Nedir?

Kavramlar, insanlar arasındaki iletişimde en önemli etkenlerden birisidir. Eğer kavramlar düzgün bir şekilde kullanılmazsa bir takım anlam karışıklıkları olabilir. Böyle bir karışıklık da insanların yanlış anlaşmasına sebebiyet verebilir.

Günlük hayatta bazen bazı kavramları, kendi anlamı dışında kullandığımız oluyor. Bu kavramlardan ikisi de “resim” ve “fotoğraf” kavramlarıdır. Resim ve Fotoğraf, birbirine benzese de aslı itibariyle birbirlerinden farklı olan iki kavramdır. Fakat çoğunlukla resme fotoğraf, fotoğrafa da resim denildiği görülmektedir.

Belki bu iki kavramın birbiri yerine kullanılması çok büyük sorunlara neden olmayabilir ama ikisi arasındaki farkın bilinmesi ve her birinin doğru şekilde kullanılması daha iyi olacaktır.
Resim Nedir?

Resmin farklı tanımları yapılmıştır. Fakat genel olarak resim; varlıkların ya da doğada yer alan her şeyin görüntülerinin kalem, fırça ve boya gibi araçlarla, kağıt, bez vb gibi şeyler üzerine yapılması, çizilmesi işlemidir.

Yani daha kısa bir tabirle resim, bir görüntünün insan eliyle, özel yöntem ve beceriler kullanarak, çeşitli araçlarla çizilmesi işlemidir. Çizen kişinin duygu ve düşüncelerini iki boyutu olan bir düzlem üzerine aktarması esastır.

Resim bir görüntünün aynen kağıda aktarılması değil, ona bir estetik, bir kompozisyon katılarak yansıtılmasıdır. Yani resim aynı zamanda çizenin duygu ve düşüncelerini de yansıtabilir.

Resme pek çok örnek verilebilir. Örneğin aşağıdaki çizim bir resim örneğidir.


Köpek Resmi çizimi
Köpek Resmi Çizimi

Fotoğraf Nedir?


Fotoğraf kelimesi, yunanca “photos= ışık” ve Graphos=çizmek” kelimelerinin birleşmesi ortaya çıkmış bir kavramdır. İngilizcede “Photography” şeklinde ifade edilirken, dilimize “fotoğraf” olarak geçmiştir.

Fotoğraf kavramı için “ışık ile çizmek” tanımı yapılabilir. Bu da bir fotoğraf için, ışığın çok önemli olduğunu ifade eder. Ayrıca fotoğrafın bir tanımı da “optik ve kimyasal süreçleri kullanarak yüzeyde kalıcı bir görüntü elde etme” şeklinde yapılır.

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere fotoğraf kavramı makineler aracılığıyla yapılan bir işlevdir. Ve fotoğraf ifadesi, bir görüntüyü olduğu gibi yansıtmayı ifade eder.


Köpek Fotoğrafı
Bir Köpek Fotoğrafı

Günümüzde gelişen teknolojilerle fotoğraf makineleri ve fotoğrafçılık da oldukça gelişmiştir. Hatta fotoğrafçılık da bir sanat ve meslek haline gelmiştir. Bu sebeple artık fotoğraf çekmek de sadece görüntüyü olduğu gibi yansıtmak değil, o fotoğrafta bir kompozisyon aranmaktadır.

Sonuç:
Yukarıda da görüldüğü gibi, resim elle çizilen bir görüntüyü ifade ederken, fotoğraf makine ile çekilen dijital bir görüntüyü ifade eder.

Daha basit bir karşılaştırma yapacak olursak;

Örneğin yukarıdaki gibi bir köpeği kalemlerle, boyalarla vb araçlarla kağıda çizmeniz halinde bu bir resim olur. Bu çizdiğiniz resmi çekmeniz ya da o köpeği fotoğraf makinesiyle çekmeniz de bir fotoğraf olur.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.