Sevgililer Günü Nereden Çıktı - Tarihçesi Nedir?

kalpli 14 şubat sevgililer günü

14 Şubat Sevgililer Günü Nereden Çıktı? Tarihçesi Nedir?


Günümüzde 14 Şubat tarihi neredeyse dünyanın her yerinde sevgililer günü olarak kutlanıyor. Hatta sevgililer günü olarak kendini o kadar kabul ettirmiş ve o kadar popüler olmuş ki bunun üzerine kurulmuş bir sektör var ve sırf bu güne özel hediyeler üretiyorlar.

Her yıl milyonlarca insan kutladığı ve 14 Şubat Sevgililer Günü diye bilinen bu günün tarihçesi nereye dayanıyor? Birlikte Bakalım:

14 Şubat Sevgililer Gününün Tarihçesi

Sevgililer Günü olarak kutlanan bu günün tarihine baktığımız zaman ilk olarak çıkışının Eski Roma İmparatorluğuna kadar uzandığını görürüz.


Anlatılanlara göre Eski Roma’da 14 ve 15 Şubat tarihleri onlar için özel tarihlerdi. Bu tarihlerde tatil ve eğlence yapılırdı. Roma’nın tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olarak kabul ettiği Juno’ya duydukları saygı nedeniyle 14 Şubat günü tatil olurdu ve o gün bir sonraki gün gerçekleşecek olan Lupercalia Bayramının arifesi olarak kabul edilirdi.

Lupercalia bayramı özellikle gençler için çok önem taşıyordu. Çünkü sadece Lupercalia bayramında gençler birbirlerini tanıma ve evlenme fırsatı bulabiliyorlardı. Geleneksel olarak düzenledikleri Lupercalia bayramından bir önceki gün yani 14 Şubat gününde, yine geleneksel olarak genç kızlar isimlerini bir kâğıda yazıyor ve bir kavanozda topluyorlardı.

Kağıtların kavanozda toplanması işlemi bittiği zaman ise genç erkeklerin her biri kavanozdan bir kağıt çekiyordu ve kağıtta yazan genç kız ile Lupercalia bayramı boyunca birlikte vakit geçiriyorlardı. Eğer bu bayram boyunca birlikte vakit geçiren çiftler birbirleriyle anlaşabileceklerini, evlenebileceklerini düşünüyorlarsa yani birbirlerine âşık olurlarsa bu günün sonunda evleniyorlardı.

Bu gelenek devam ederken, gençlerin evlenme ve yuva kurmaları mümkün oluyordu. Fakat gençlerin evlenmesi o devrin imparatorlarından olan 2. Claudius’un işine gelmiyordu. Çünkü evli olan genç erkekler sevdikleri eşlerini ve ailelerini bırakıp savaşmak istemiyorlardı. Zalimliği, katı kalpliliği ve çok sert yaptırımlarıyla bilinen İmparator 2. Claudius bu duruma bir son vermek amacıyla o zamanki tüm evlilikleri ve nişanlılıkları kaldırdığını duyurarak evlenmeyi yasakladı.

Bundan sonraki süreçte, gençleri evlendirmek için dönemin papazı olan Aziz Valentine, imparatordan gizlice hareket ederek gençleri evlendirmeye devam etti. Fakat bu durum uzun sürmedi ve İmparator 2. Claudius, Aziz Valentine’in bu gizli faaliyetinden haberdar oldu. İmparatorun emri üzerine Aziz Valentine, yaptıklarının cezası olarak dövülerek öldürüldü ve cesedi de 14 Şubat günü, Hıristiyanlar tarafından bir Hıristiyan mezarlığına defnedildi.

Lupercalia bayramı bundan sonra dönemin putperestleri tarafından kutlanmaya ve yaşatılmaya devam etti. Fakat daha sonraları Hıristiyan Kilisesi ilk kurulduğu zamanlarda gençlerin isimlerinin putperestlerle birlikte anılmasına engel olmak amacıyla ve azizlerle birlikte anılmasını sağlamak için 14 Şubat günün Aziz Valentine günü (Valentine’s Day) olarak kutlamaya başladılar.        

Tüm bu tarihsel süreç sonunda 14 Şubat Sevgililer Günü olarak kabul gördü. Her ne kadar 14 Şubatın tarihselliği hakkında benzer bazı efsanevi hikâyeler varsa da genel olarak böyle geliştiği kabul edilmektedir.

Sevgililer gününün tarihçesi böyle olsa da ilk hediyeleşme geleneğinin aynı dönemlerde değil, daha sonraki süreçte, yaklaşık olarak Orta Çağı ve sonrasını bulduğu görülmektedir.Günümüzde 14 Şubat Nasıl Kutlanıyor?

Ülkemizde 14 Şubat, ne Aziz Valentine adına ne de Lupercalia bayramı arifesi olarak kutlanmıyor. Hatta pek çok insan bu tarihin, tarihsel sürecinin buralara dayandığını bile bilmiyor.

Günümüzde daha çok, özellikle sevgililerin birbirlerine hediyeler aldıkları, güzel sözler söyledikleri, mesajlar gönderdikleri bir gün olarak kutlanmaktadır. Bu durum hiç şüphesiz çiftlerden çok, bu sektöre malzeme sunan üreticileri memnun etmektedir.

Ayrıca unutulmamalıdır ki, sevgililer günü adı altında pek çok gayri ahlaki şeyler de yaşanabilmektedir ve gençlerimizin hayatları bile kararabilmektedir.

Her ne kadar eşlerin birbirlerine güzel bir hediye almalarına, aralarında sevgi bağı oluşmasına vesile olarak kabul edilebilecek bir gün dahi olsa, genel anlamda bakıldığı zaman bizim inanç yapımıza ve adetlerimize ters düştüğü görülmektedir. Çünkü inancımıza ve kültürümüze göre bizde gayri meşru ilişkiler yasaktır ve hoş karşılanmaz. Ayrıca bizde eşler, sadece bir güne özel olarak hatırlanmayacak kadar değerlidirler. 

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.